Púť do Levoče

Dňa 15. septembra, na sviatok Bohorodičky Spolutrpiteľky, sme spolu putovali na Mariánsku horu do Levoče, kde sme slávili Svätú liturgiu. Zložili sme tu všetky svoje bôle a spolu s trpiacou Bohorodičkou oslavovali Krista za nás ukrižovaného a vzkrieseného.