Pozvánka na letný eRko tábor

Požehnanie polí na sviatok nanebovstúpenia Pána

Vo sviatok Nanebovstúpenia Pána sme vyšli na vrch spolu s Pánom a prosili o požehnanie našich polí.

viac

Púť do Klokočova

Dňa 25. mája 2022 naši dôchodcovia spolu so svojím duchovným navštívili pútnické miesto Klokočov. Modlili sa aj pri relikviach bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku v Michalovskej bazilike Zoslania Sv. Ducha.

viac

Slávnostné sv. prijímanie

V našej farnosti v krásnu nedeľu o Samaritánke, 15. mája 2022, prijalo Slávnostným spôsobom sviatosť Eucharistie spolu 24 detí.

viac

Veľký Piatok 2022

Na Veľký piatok sa v našej farnosti slávila veľká večiereň s uložením pláščenice, symbolického Ježišovho tela, do hrobu.