Krížova cesta na tretiu pôstnu nedeľu

Na tretiu pôstnu nedeľu, krížupoklonnú, sme mali spoločnú krížovú cestu na neďaleký vrch.

viac

Miništrantský výlet

Počas jesenných prázdnin naši miništranti boli na výlet v Prešove, v srdci našej metropolie, kde navštívili arcibiskupský úrad, katedrálu, a seminár.

viac

Duchovná obnova 2023

V dňoch od 24. do 26. februára sme v našej farnosti mali duchovnú obnovu, ktorú viedli sestričky baziliánky z Prešova. Ústrednou témou bolo odpustenie. Tak ako Boh odpúšťa nám, sme aj my povolaní odpúšťať si navzájom. Bez vzájomného zmierenia, nie je možné žiť plnohodnotne podľa Božej vôle.

viac

Púť do Medžugoria

Januárové trojdnie modlitieb matiek

Januárové trojdnie modlitieb matiek si pripravila pondelková skupinka matiek. Pri symbole Svätého Ducha sme sa v piatok stretli, aby sme spolu prosili o odpustenie našich hriechov. V sobotu sme odovzdali všetkých, ktorí ubližujú nám, naším rodinám a deťom a modlitbou Akatistu sme prosili o ich požehnanie. Nedeľné stretnutie sa nieslo v duchu vďaky a chvály za všetky prijaté dobrodenia.  Ďakujeme všetkým zúčastnením za modlitby a vedenie modlitieb.

viac