Blahoslavený Zefirín Jiménez-Malla

viac

Poznávaj Bibliu

Každú stredu je biblické stretnutie pre mládež na fare o 15:30 ( letný čas 16:30 )

Každý piatok je biblické stretnutie pre rómsku mládež o 15:30 ( letný čas 16:30 ) v Pastoračnom dome,

pod názvom ZEFIRÍN.

Každý druhý štvrtok (druhý a štvrtý v mesiaci) pozývame všetkých Rómov o 15.30 (letný čas o 16.30)

do Pastoračného domu na formačné stretnutia.

Prostredníctvom Božieho slova spoznávame Jeho plán s naším životom.

🙂