Milí naši veriaci,
 Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú v našom chráme od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
V chráme budú slávené súkromné bohoslužby bez účasti veriacich, ktoré budeme streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Prosím Vás o pochopenie a zachovávanie tohto nariadenia. 
V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Vysielanie bohoslužobných obradov a Božieho hrobu nájdete na YouTube kanáli našej farnosti na
tomto odkaze
Aktuálne vysielania sú tie, kde ukazuje nadpis NAŽIVO

Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

 Poriadok bohoslužieb, čas a ich úmysly sú zverejnené na našej stránke v sekcii Liturgický program a na nástenke pri chráme.

 Odporúčame sledovať bohoslužby prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií

(RTVS, LOGOSTV  v sekcii živé prenosy).

Až by ste sa niektorý rozhodli podporiť našu farnosť darom, môžete to urobiť vkladom na účet farnosti.

Číslo účtu  farnosti Jakubany je SK94 0200 0000 0012 4218 3553

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           Peter Malcovský
                                                                                                                                                                                 farár