Dobrá novina 2022

Krásny program, ktorí si pre nás pripravili naše deti s vierou im vlastnou nám zvestovali narodenie Spasiteľa v Dobrej novine.