Farský eRko tábor Jakubany – Forbasy v Hrabušiciach

V čase od 22. augusta až do 26. augusta bola naša mládež a deti na farskom tábore v Hrabušiciach so spriateleným erkárským spoločenstvom z Forbás. Spolu s o. Michalom sa prešli témou Narnie a zistili, že tak ako deti v zázračnej skrini, aj my sa potýkame s rovnakými problémami v reálnom živote. Tiež tak ako oni mali pomoc, aj my ju máme v našom Pánovi, Ježišovi Kristovi.