Krížová cesta

Na tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú sme sa spoločne modlili Krížovú cestu, pri ktorej sme putovali po zastaveniach začínajúc od cerkvi smerom na vrch „Koščulne“. Sprievod veriacich spolu s kňazom so sebou niesli symbolický Kristov kríž ako náznak Kristovej prítomnosti pri modlitbe.