Marcové trojdnie modlitieb matiek

Symbolom marcového trojdnia bolo srdce a roztrhnuté rúcho, ktoré nám pripomínalo aby sme sa celým srdcom obrátili k Bohu, ktorý je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, a môže odvrátiť každé nešťastie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a druhej skupinke za jeho prípravu.