Miništrantská opekačka

V tento deň o. Peter Ščerba pozval miništrantov na spoločnú opekačku. Strávili spolu čas v rozhovore pri ohni aj pri stole. Neskôr sa k ním pridal aj o. Michal, ktorý tam už našiel pre seba upečenú špekáčku. 🙂