Miništrantský výlet

Počas jesenných prázdnin naši miništranti boli na výlet v Prešove, v srdci našej metropolie, kde navštívili arcibiskupský úrad, katedrálu, a seminár.