Oznam veriacim

Milí naši veriaci,

od 12.01.2022 môže prísť do nášho chrámu viac ľudí, naďalej však v režime OP (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch).
Nové pravidlá uvádza vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.
Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí, namiesto     doterajších 50.

Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity chrámu (t.j. šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe, ktorú praktizujeme my v našom chráme vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade).
Účastníci musia mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom.
Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí – svätej spovede, či svätého prijímania – po osobnom dohovore s kňazom.
V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.