Pascha 2022

Sviatok Kristovho vzkriesenia pripadol na 17. apríla 2022. V tento najsviatočnejší deň naše farské spoločenstvo o 03:00 ráno v cerkvi slávilo utiereň vzkriesenia. O 09:00 bola svätá liturgia, po krorej sa požehnávali pokrmy.