Posviacka komunitného centra

V nedeľu 23. októbra, na sviatok sv. apoštola Jakuba, podľa tela Pánovho brata, našu farnosť navštívil vladyka Peter Rusnák – administrátor Prešovskej archieparchie. V tento sviatočný deň vladyka posvätil novú budovu komunitného centra a liturgický priestor, ktoré je zasvätené blahoslavenému Zefirínovi, prvému rómskemu mučeníkovi. Pri tejto príležitosti posvätil aj bohostánok, evanjeliár a bohoslužobné nádoby. Pred svätou liturgiou vladyku Petra privítal starosta obce JUDr. Jozef Mačuga a farár farnosti o. Peter Malcovský. V homílii nás vladyka Peter povzbudil, aby sme neboli ako boháč z podobenstva a nemysleli iba na seba, ale aby sme boli otvorení a vnímaví na Krista v každom človeku, podobne ako v Lazárovi. Veriacich pozval a povzbudil aby prichádzali na toto miesto, pretože bez nich by to bola iba prázdna budova. Eucharistie sa zúčastnili aj kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti Jakubany.

V závere svätej liturgie sa vladykovi Petrovi za jeho prítomnosť a slávenie Eucharistie poďakovala Vlasta Dunková a farár o. Peter Malcovský. Vďaky sa taktiež dostalo všetkým darcom, dobrodincom a kňazom, ktorí prispeli k vybudovaniu tohto diela akýmkoľvek spôsobom.