Požehnanie kolivy 2022

V sobotu prvého týždňa veľkého pôstu je spomienka na zázrak kolivy. Svätý Teodor Tyron svojím zjavením zachránil kresťanský ľud od poškvrnenia jedlom pokropeným krvou z pohanských obiet. Keďže v piatok pred touto sobotou sme slávili Božskú službu vopred posvätených darov, ktorá liturgicky otvára dvere nasledujúcemu dňu ako večiereň, tak sme v jej závere požehnali kolivu, z ktorej si veriaci mohli po skončení zorať kúsok so sebou.