Požehnanie polí na sviatok nanebovstúpenia Pána

Vo sviatok Nanebovstúpenia Pána sme vyšli na vrch spolu s Pánom a prosili o požehnanie našich polí.