Požehnanie polí

V túto nedeľu po sviatku nanebovstúpenia Pána, sme po sv. liturgii o 11:00 hodine vystúpili k obnovenému krížu, požehnať naše polia. Prosili sme Boha ako nás tu učil sv. apoštol Pavol: “Jeden sadil, druhý polieva, ale Boh dáva vzrast.”