Prvé predvianočné stretko

Vianoce sa blížia, a tak sme sa spolu s našimi deťmi začali spolu pripravovať na sviatky Kristovho narodenia. Porozprávali sme si niečo o filipovke, zahrali sa, a nakoniec sme spoločne vytvorili miesto, kde sa Kristus môže narodiť.