Púť do Klokočova

Dňa 25. mája 2022 naši dôchodcovia spolu so svojím duchovným navštívili pútnické miesto Klokočov. Modlili sa aj pri relikviach bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku v Michalovskej bazilike Zoslania Sv. Ducha.