Septembrové trojdnie modlitieb matiek

Septembrové trojdnie modlitieb matiek pripravila v našej farnosti piata, rómska, skupinka matiek. V piatok sme sa stretli, aby sme spolu prosili o odpustenie našich hriechov pod Ježišovým krížom. V sobotu sme odovzdali všetkých, ktorí ubližujú nám, naším rodinám a deťom do Ježišovho srdca a prosili o ich obrátenie. V nedeľu sme Bohu ďakovali  a chválili ho za všetky milosti ktoré nám, naším deťom aj rodinám dal. Ďakujeme všetkým za prípravu trojdnia.