Slávnostné prvé sväté prijímanie 2023

V nedeľu 7. mája 2023 bola v našej farnosti slávnosť, pri ktorej deti po prvej svätej spovedi prijali eucharistiu. Dôležitosť tejto slávnosti spočíva v tom, že tieto deti si uvedomujú svoj problém s hriechom, a vedia ako prísť k nebeskému Otcovi aby im ho pomohol odstrániť. Takto sa znovu pripájajú k spoločnej hostine, ktorú nebeský Otec pripravil pre celú cirkev.