Slávnostné sv. prijímanie

V našej farnosti v krásnu nedeľu o Samaritánke, 15. mája 2022, prijalo Slávnostným spôsobom sviatosť Eucharistie spolu 24 detí.