Spoločné popoludnie tých, ktorí slúžia v chráme.

Dňa 1. októbra 2022 sa stretli kurátori, kantori a tí, ktorí sa starajú o čistotu nášho chrámu na spoločnom popoludní na chate v Levočských vrchoch. Popoludnie sa nieslo v spoločných rozhovoroch, vytvorení príjemného spoločenstva a pohostenia pri chutnom guľáši a opekaní.