Stretnutie rodín prvoprijímajúcich detí

V nedeľu 22.maja sa pod Mangerovkou stretli rodiny našich prvoprijimajucich detí. V príjemnej atmosfére strávili nedeľné popoludnie.