Veľké svätenie vody na potoku na sviatok Bohozjavenia

V tento deň nás navštívil náš otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, ktorý s nami slávil sv. liturgiu, a po nej sme spolu v sprievode prišli k Jakubianke, nášmu potoku, kde v priamom prenose RTVS posvätil vodu. Z tohto potoka si počas celého obdobia sviatku možno nabrať posvätenú vodu.