Zoslanie Svätého Ducha

“Podľa čoho človek spozná, že prijal Svätého Ducha? Nech skúma sám seba pred Bohom a nech sa pozrie, čí miluje pokoj, jednotu a či má lásku k Cirkvi. Skúmaj svoje srdce a pokiaľ je v ňom láska k tvojmu bratovi, môžeš byť spokojný, lebo bez Božieho Ducha lásky niet. Božia láska sa totiž rozliala v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám bol daný” (Sv. Augustín).
Chceš byť dôstojným príbytkom Božieho Ducha? Cvič sa v dobrotivosti a láskavosti, lebo On presne taký je. O ňom totiž Prorok napísal: “Tvoj dobrý Duch ma privedie na správnu cestu – Duch tvoj blahij nastávit mja na zémľu právu”, a rovnako i jeho Cirkev ho takto vzýva: “… spas, Dobrotivý naše duše – i spasí, Bláže, dušy náša.”
Požehnaný sviatok Sošestvija Svjatáho Ducha