Filipovka

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vstúpila vo štvrtok 15. novembra do pôstneho obdobia pred sviatkami Narodenia Pána, známeho najmä pod názvom „Filipovka“, pretože začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa.

Obdobie Filipovky, do ktorého sme vstúpili, je aj napriek tomu, že mu často nevenujeme takú pozornosť ako Veľkému pôstu, dôležitým pozvaním k úprimnej príprave na sviatky Pánovho narodenia. Cirkev vždy predkladala veriacim obdobie pôstu ako pozvanie k prehĺbeniu vzťahu s Bohom, sebou samým i ostatnými ľuďmi. Pôst je obdobím, ktoré nás pozýva priblížiť sa k Bohu zložiac masky, ktoré každodenne nosíme a za ktoré sa skrývame, aby sme tak ešte intenzívnejšie a hlbšie zakúsili, ako veľmi potrebujeme jeho lásku a odpustenie.

Jediným a skutočným zmyslom Filipovky je totiž to, aby nám pomohla sviatky Narodenia Pána prežiť v čo najhlbšej radosti z prítomnosti toho, ktorý sa túžil priblížiť človeku tak veľmi, že sa stal jedným z nás.

Miništrantská opekačka

V tento deň o. Peter Ščerba pozval miništrantov na spoločnú opekačku. Strávili spolu čas v rozhovore pri ohni aj pri stole. Neskôr sa k ním pridal aj o. Michal, ktorý tam už našiel pre seba upečenú špekáčku. 🙂

viac

eRko Prespávačka

Z piatka na sobotu, 16. – 17. septembra sme pozvali deti a mládež na spoločnú prespávačku v školskej telocvični. Spoločne sme boli na svätej liturgii, večerali, hrali sa, pozerali film, a samozrejme sa uložili do spacákov na spánok.

viac

Púť do Levoče

Dňa 15. septembra, na sviatok Bohorodičky Spolutrpiteľky, sme spolu putovali na Mariánsku horu do Levoče, kde sme slávili Svätú liturgiu. Zložili sme tu všetky svoje bôle a spolu s trpiacou Bohorodičkou oslavovali Krista za nás ukrižovaného a vzkrieseného.

viac

Odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky pri našej kaplnke.

V tento deň sme slávili odpustovú slávnosť našej kaplnky. Pre nepriazeň počasia sme ju slávili v cerkvi, kde sa s nami prišiel podeliť o Božie Slovo o. Atanáz Mandzák CSsR.

viac