Januárové trojdnie modlitieb matiek

Januárové trojdnie modlitieb matiek si pripravila pondelková skupinka matiek. Pri symbole Svätého Ducha sme sa v piatok stretli, aby sme spolu prosili o odpustenie našich hriechov. V sobotu sme odovzdali všetkých, ktorí ubližujú nám, naším rodinám a deťom a modlitbou Akatistu sme prosili o ich požehnanie. Nedeľné stretnutie sa nieslo v duchu vďaky a chvály za všetky prijaté dobrodenia.  Ďakujeme všetkým zúčastnením za modlitby a vedenie modlitieb.

viac

Bohozjavenie 2023

Dobrá novina 2022

Krásny program, ktorí si pre nás pripravili naše deti s vierou im vlastnou nám zvestovali narodenie Spasiteľa v Dobrej novine.

viac

Arcibiskup Ján Babjak SJ v Komunitnom centre

V nedeľu svätých otcov 18. decembra, nás v komunitnom centre poctil svojou návštevou emeritný otec arcibiskup vladyka Ján Babjak. Veriacich povzbudil k horlivej duchovnej príprave pred sviatkami Narodenia Pána. Všetkých Rómov povzbudil, aby využívali toto centrum a prichádzali čerpať milosti ktoré tu Ježiš dáva prostredníctvom sviatosti.

V závere slávnosti vladykovi poďakoval farár a manželia Vlasta a Dušan Dunkoví.

viac

Sviatok sv. Mikuláša 2022

Na sviatok sv. Mikuláša navštívil našu farnosť Mikuláš, ktorý prešiel dedinou na koči a navštívil náš chrám a komunitné centrum, kde sa prihovoril deťom a rozdal im darčeky.

viac