Požehnanie polí

V túto nedeľu po sviatku nanebovstúpenia Pána, sme po sv. liturgii o 11:00 hodine vystúpili k obnovenému krížu, požehnať naše polia. Prosili sme Boha ako nás tu učil sv. apoštol Pavol: “Jeden sadil, druhý polieva, ale Boh dáva vzrast.”

viac

Slávnostné prvé sväté prijímanie 2023

V nedeľu 7. mája 2023 bola v našej farnosti slávnosť, pri ktorej deti po prvej svätej spovedi prijali eucharistiu. Dôležitosť tejto slávnosti spočíva v tom, že tieto deti si uvedomujú svoj problém s hriechom, a vedia ako prísť k nebeskému Otcovi aby im ho pomohol odstrániť. Takto sa znovu pripájajú k spoločnej hostine, ktorú nebeský Otec pripravil pre celú cirkev.

viac

Nedeľa Paschy

 

Veľký piatok

Marcové trojdnie modlitieb matiek

Symbolom marcového trojdnia bolo srdce a roztrhnuté rúcho, ktoré nám pripomínalo aby sme sa celým srdcom obrátili k Bohu, ktorý je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, a môže odvrátiť každé nešťastie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a druhej skupinke za jeho prípravu.

viac