Farský detský ples

viac

Požehnanie sviec

viac

Trojdnie modlitieb matiek

viac

Bohozjavenie

viac

Koledovanie v Ríme

viac

Narodenie Spasiteľa Ježiša Krista

viac

Koledovanie na Obecnom úrade

Festival duchovnej piesne v Starej Ľubovni

viac

Sv. Mikuláš

viac

Misijná nedeľa

viac