Spoločné popoludnie tých, ktorí slúžia v chráme.

Dňa 1. októbra 2022 sa stretli kurátori, kantori a tí, ktorí sa starajú o čistotu nášho chrámu na spoločnom popoludní na chate v Levočských vrchoch. Popoludnie sa nieslo v spoločných rozhovoroch, vytvorení príjemného spoločenstva a pohostenia pri chutnom guľáši a opekaní.

Septembrové trojdnie modlitieb matiek

Septembrové trojdnie modlitieb matiek pripravila v našej farnosti piata, rómska, skupinka matiek. V piatok sme sa stretli, aby sme spolu prosili o odpustenie našich hriechov pod Ježišovým krížom. V sobotu sme odovzdali všetkých, ktorí ubližujú nám, naším rodinám a deťom do Ježišovho srdca a prosili o ich obrátenie. V nedeľu sme Bohu ďakovali  a chválili ho za všetky milosti ktoré nám, naším deťom aj rodinám dal. Ďakujeme všetkým za prípravu trojdnia.

 

 

 

 

eRko Prespávačka

Z piatka na sobotu, 16. – 17. septembra sme pozvali deti a mládež na spoločnú prespávačku v školskej telocvični. Spoločne sme boli na svätej liturgii, večerali, hrali sa, pozerali film, a samozrejme sa uložili do spacákov na spánok.

viac

Púť do Levoče

Dňa 15. septembra, na sviatok Bohorodičky Spolutrpiteľky, sme spolu putovali na Mariánsku horu do Levoče, kde sme slávili Svätú liturgiu. Zložili sme tu všetky svoje bôle a spolu s trpiacou Bohorodičkou oslavovali Krista za nás ukrižovaného a vzkrieseného.

viac

Odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky pri našej kaplnke.

V tento deň sme slávili odpustovú slávnosť našej kaplnky. Pre nepriazeň počasia sme ju slávili v cerkvi, kde sa s nami prišiel podeliť o Božie Slovo o. Atanáz Mandzák CSsR.

viac