Denný eRko tábor

viac

Trojdnie modlitieb matiek, Júl 2021

viac

Slávnostné sv. Prijímanie 2021

Požehnanie bahniatok 2021

viac

Požehnanie kolyvy 2021

viac

Pohreb o. Jána Minďaša

viac

Sviatok sv. Mikuláša 2020

viac

Posviacka kríža

viac

Trojdnie modlitieb matiek

viac

Prvé sväté prijímanie

viac