Odpustová slávnosť pri kaplnke

Uloženie uspenskej plaščenice

Vynesenie a posvätenie nového kríža na vrch Kečera

Odpustová slávnosť

Júlové trojdnie modlitieb matiek