ADRESA:

Gréckokatolícky farský úrad č. 320,

065 12 Jakubany

TELEFÓN:

052/4282961

E – mail:

farnostjakubany@slnet.sk

FARÁR:

o. Pavol Vaľko

tel.: 0904 738 492, 0905 424 301

KAPLÁN:

o. Milan Sisak

tel: 0910 842 123

VÝPOMOCNÝ DUCHOVNÝ:

o.Ján Minďaš