ADRESA:

Gréckokatolícky farský úrad č. 320,

065 12 Jakubany

TELEFÓN:

052/4282961

E – mail:

farnostjakubany@gmail.com

FARÁR:

o. Peter Malcovský

tel.: 0911 811 240

KAPLÁN:

o Michal Zorvan ml.

tel: 0911 912 582

VÝPOMOCNÝ DUCHOVNÝ:

o.Ján Minďaš