Kontakt

ADRESA:

Gréckokatolícky farský úrad č. 320,

065 12 Jakubany

TELEFÓN:

052/4282961

E – mail:

jakubany@grkatpo.sk

YouTube kanál:

@jakubanycirkev

FARÁR:

o. Peter Malcovský

tel.: 0911 811 240

KAPLÁN:

o René Fečko

tel.: 0948 114 754

 

Až by ste sa niektorý rozhodli podporiť našu farnosť darom, môžete to urobiť vkladom na účet farnosti.

Číslo účtu  farnosti Jakubany je SK94 0200 0000 0012 4218 3553