Drahí veriaci,

vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli

o odvolaní všeobecného dišpenzu

od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných

bohoslužbách k 17. júnu 2020

         Pri výkone bohoslužieb sa naďalej ukladá povinnosť: 

vstup a pobyt v chráme alebo v príslušných priestoroch umožniť len       s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– pri vchode do chrámu alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

– odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp.          do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

– z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

          Zároveň pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií (RTVS, LOGOSTV  v sekcii živé prenosy).