Sláva Isusu Christu!

Keďže Pán robil

všetko pre naše poučenie,

zachcelo sa mu ocitnúť na púšti

a tam viesť boj s diablom,

aby sa pokrstení veriaci

preto neznepokojovali,

keď po krste zažijú

oveľa väčšie pokušenia,

lebo s tým treba rátať.

sv. Ján Zlatoústy