Milí naši veriaci!

 Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU.

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v chráme môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity chrámu. Napríklad, ak je v chráme 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili.

Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

 Poriadok bohoslužieb, čas a ich úmysly sú zverejnené na našej stránke v sekcii Liturgický program a na nástenke pri chráme.

Naďalej budeme vysielať slávenia sv. liturgii s nášho chrámu prostredníctvom YouTube kanálu. Vysielanie prebieha v čase sv. liturgii podľa programu na tomto odkaze

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Bližšie informácie tu >>

 Nakoľko sa bohoslužby aktuálne  konajú bez účasti veriacich a farnosti budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky nášho chrámu, ktorá sa nachádza v predsieni chrámu alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.

      Číslo účtu  farnosti Jakubany je SK94 0200 0000 0012 4218 3553

Odporúčame sledovať bohoslužby prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií (RTVS, LOGOSTV  v sekcii živé prenosy).

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           Peter Malcovský
                                                                                                                                                                                 farár