Sláva Isusu Christu!

Keď sa pozeráme

na svoje hriechy, nebudeme vidieť

hriechy blížneho.

Je chybou, keď človek nechá

svojho vlastného mŕtveho

a plače nad mŕtvym u svojho suseda.

sv. Pimen Veľký, + 440