Usmernenia pre  farnosť Jakubany od   24.10. do 01.11.2020

Pri daných usmerneniach nevieme zabezpečiť vysielanie bohoslužieb z nášho chrámu, preto až do odvolania prerušujeme vysielanie.

Odporúčame sledovať bohoslužby prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií (RTVS, LOGOSTV  v sekcii živé prenosy).

V čase zákazu vychádzania – od 24. októbra do 1. novembra 2020 – sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb v našom chráme.

Bohoslužby v chráme budú aj naďalej slávene súkromne. Poriadok bohoslužieb, čas a ich úmysly sú zverejnené na našej stránke v sekcii Liturgický program a na nástenke pri chráme.

Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský  reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu vychádzania obrátili na Tlačovú kanceláriu KBS.

V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

„Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Bližšie informácie tu >>

 Nakoľko sa bohoslužby aktuálne  konajú bez účasti veriacich a farnosti budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), prosíme veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do pokladničky nášho chrámu, ktorá sa nachádza v predsieni chrámu alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať.

      Číslo účtu  farnosti Jakubany je SK94 0200 0000 0012 4218 3553

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           Peter Malcovský
farár