Drahí veriaci,

           od 6. mája 2020 sú za prísnych opatrení obnovené sv. liturgie.

          Do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť je od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov.

          Zároveň pokračujú vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií (RTVS, LOGOSTV  v sekcii živé prenosy).

          Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.

          Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, sú označené miesta viditeľným spôsobom, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne je značenie na podlahe chrámu určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.

          Pred chrámom je  k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy.

          Pri vstupe do chrámu je pre veriacich k dispozícii dezinfekcia na ruky. Rúško v chráme je povinné.

          Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do rúk.

          Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok alebo rukavice. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy.

          Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“