Tým,

ktorí robia pokánie,

nestačí samotná

zdržanlivosť od hriechu.

Tým je nutné i ovocie

hodné pokánia.


sv. Bazil Veľký