Pastorácia a evanjelizácia detí

        Od toho, ako poznávame Boha, sa odvíja, ako poznáme seba a iných. Poznávanie Boha je základ všetkého, všetkých našich pohľadov na život, životných postojov. V zmysle Ef 1,17-19 chceme nasmerovť svoju prácu a viesť deti k poznávaniu reálneho Boha a rozvíjať v nich  predpoklady pre vieru.

Prostredníctvom biblických stretnutí, eRko stretiek, stretnutí s prvoprijímajúcimi deťmi, mladými a organizovaním rôznych duchovných i športových akcií a podujatí, ponúkame:

 – vieru ako vnútorný vzťah s Bohom (nevyhnutná pre duchovný rast ) – vzťah viery a dôvery v Boha,

– vieru ako presvedčenie/rozmýšľanie o Bohu,

vieru v Boha prejavenú v zmene správania  – rásť ako kresťania.

Skutočná viera v Boha sa  prejavuje ako začiatok skutočnej zmeny charakteru a zmeny správania.