Uloženie uspenskej plaščenice

Pozvánka na stretnutie mládeže s vladykom Jánom Babjakom SJ

Srdečne pozývame našu mládež na stretnutie s vladykom Jánom Babjakom SJ vo Svidníku, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. septembra 2020. Svoju účasť prosíme nahlásiť u o. kaplána Michala Zorvana (tel. č. 0911 912 582) alebo na farskom úrade.

Download the PDF file .