JÚL

03. 07. 2019    Farská detská púť do Ľutiny

14. 07. 2019    Odpustová slávnosť

29. 07. 2019 -01. 08. 2019   Farský eRko tábor v Ľubovnianskych kúpeľoch

AUGUST

03. 08. 2019 – 04. 08. 2019    Archieparchiálna púť v Litmanovej

17. 08. 2019 – 18. 08. 2019    Archieparchiálna púť v Ľutina