SEPTEMBER

08. 09. 2019     Kaplnkový odpust

27. 09. 2019 – 29. 09. 2019    Trojdnie modlititeb matiek

 OKTÓBER

16. 10. 2019     Modlitby k sv. Gerardovi, patrónovi matiek

18. 10. 2019     Milión detí sa modlí ruženec