MAREC

15. 03. 2020   Krížová cesta za dedinu na kopec

25. 03. 2020      Deň počatého dieťaťa

27. 03. 2020 – 29. 03. 2020    Trojdnie modlititeb matiek