APRÍL

Miništrantský turnaj

  MÁJ

01. 05. 2019     Turistický deň

18. 05. 2019     Metropolitná púť do Krakowa

26. 05. 2019     Sv. liturgia pri pamätníku

  JÚN

09. 06. 2019    Slávnostné prijatie sviatostí Pokánia a Eucharistie detí našej farnosti