OKTÓBER

05. 10. 2018   Eucharistická adorácia za mládež

12. 10. 2018    Čo sa deje pri sv. liturgii?

12. 10. – 19. 10.  2018   Milión detí sa modlí ruženec

NOVEMBER

03. 11. 2018  Fatimská sobota v Ľutine

     Prečo čakať ?