JANUÁR

     Spoločné pokolednícke stretnutie

Novoročné stretnutie všetkých skupín modlitieb matiek

24. 01. 2020 – 26. 01. 2020    Trojdnie modlititeb matiek