Festival duchovnej piesne v Starej Ľubovni

viac

Sv. Mikuláš

viac

Misijná nedeľa

viac

Trojdnie modlitieb matiek – september

viac

Púť rómskych detí v Litmanovej

viac

Farský eRko tábor

viac

Kaplnkový odpust

viac

Miništrantský futbalový turnaj

viac

Posvätenie ovocia a medu

viac

Slávnostné sväté prijímanie 2019

viac