Septembrové trojdnie modlitieb matiek

Septembrové trojdnie modlitieb matiek pripravila v našej farnosti piata, rómska, skupinka matiek. V piatok sme sa stretli, aby sme spolu prosili o odpustenie našich hriechov pod Ježišovým krížom. V sobotu sme odovzdali všetkých, ktorí ubližujú nám, naším rodinám a deťom do Ježišovho srdca a prosili o ich obrátenie. V nedeľu sme Bohu ďakovali  a chválili ho za všetky milosti ktoré nám, naším deťom aj rodinám dal. Ďakujeme všetkým za prípravu trojdnia.

viac

Obnova malieb a fresiek kupoly interiéru Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany obnovila maľby a fresky kupoly v Gréckokatolíckom chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v obci Jakubany, ktoré boli predmetom projektu: „Obnova malieb a fresiek kupoly interiéru Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla“. Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a obnova malieb bola podporená dotáciou vo výške 4 500,00 €. Vplyvom pôsobenia zvýšenia vlhkosti  a času (posledná úprava v 70. rokoch) došlo k poškodeniu a znehodnoteniu malieb kupoly. Maľby boli stabilizované a obnovené tzv. retušovaním. Konkrétne sa jedná o obnovu malieb na ploche cca 100 m2 . Obnova malieb bola zrealizovaná kvalifikovanou osobou – reštaurátorom. Maľby boli zafixované umelecko-remeselným spôsobom. Projekt bol zrealizovaný v mesiacoch máj až september 2022.

viac

eRko Prespávačka

Z piatka na sobotu, 16. – 17. septembra sme pozvali deti a mládež na spoločnú prespávačku v školskej telocvični. Spoločne sme boli na svätej liturgii, večerali, hrali sa, pozerali film, a samozrejme sa uložili do spacákov na spánok.

viac

Púť do Levoče

Dňa 15. septembra, na sviatok Bohorodičky Spolutrpiteľky, sme spolu putovali na Mariánsku horu do Levoče, kde sme slávili Svätú liturgiu. Zložili sme tu všetky svoje bôle a spolu s trpiacou Bohorodičkou oslavovali Krista za nás ukrižovaného a vzkrieseného.

viac

Odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky pri našej kaplnke.

V tento deň sme slávili odpustovú slávnosť našej kaplnky. Pre nepriazeň počasia sme ju slávili v cerkvi, kde sa s nami prišiel podeliť o Božie Slovo o. Atanáz Mandzák CSsR.

viac