Diakonská vysviacka Jána Vargu

viac

Trojdnie modlitieb matiek – Jún

viac

Jubileum o. Jána

viac

Miništrantský florbalový turnaj

viac

Posvätenie kolyvy

viac

Farský detský ples

viac

Požehnanie sviec

viac

Trojdnie modlitieb matiek

viac

Bohozjavenie

viac

Koledovanie v Ríme

viac