Veľký Piatok 2022

Na Veľký piatok sa v našej farnosti slávila veľká večiereň s uložením pláščenice, symbolického Ježišovho tela, do hrobu.

Marcové trojdnie modlitieb matiek

Od 25. do 27. marca 2022, sa v našej farnosti uskutočnilo marcové trojdnie modlitieb matiek. Tentokrát ho pripravila tretia skupinka. V piatok, kedy bol aj deň počatého dieťaťa, sme sa pomodlili krížovú cestu nenarodených detí. V sobotu sme sa stretli na kajúcom akatiste k Najsvätejšej Trojici a v nedeľu sme Boha  chválili a ďakovali mu ružencom Božieho milosrdenstva. Ďakujeme všetkým, ktorí trojdnie pripravili a zúčastnili sa ho.

viac

Krížová cesta

Na tretiu pôstnu nedeľu – Krížupoklonnú sme sa spoločne modlili Krížovú cestu, pri ktorej sme putovali po zastaveniach začínajúc od cerkvi smerom na vrch “Koščulne”. Sprievod veriacich spolu s kňazom so sebou niesli symbolický Kristov kríž ako náznak Kristovej prítomnosti pri modlitbe.

viac

Požehnanie kolivy 2022

V sobotu prvého týždňa veľkého pôstu je spomienka na zázrak kolivy. Svätý Teodor Tyron svojím zjavením zachránil kresťanský ľud od poškvrnenia jedlom pokropeným krvou z pohanských obiet. Keďže v piatok pred touto sobotou sme slávili Božskú službu vopred posvätených darov, ktorá liturgicky otvára dvere nasledujúcemu dňu ako večiereň, tak sme v jej závere požehnali kolivu, z ktorej si veriaci mohli po skončení zorať kúsok so sebou.

viac

Trojdnie modlitieb matiek Január 2022

Od 28. do 30. januára 2022, sa v našej farnosti uskutočnilo januárové trojdnie modlitieb matiek, ktoré si pripravila druhá skupinka.
Ďakujeme všetkým mamkám, ktoré sa ho zúčastnili a pripravili ho.

viac