Požehnanie bahniatok 2021

viac

Požehnanie kolyvy 2021

viac

Pohreb o. Jána Minďaša

viac

Sviatok sv. Mikuláša 2020

viac

Posviacka kríža

viac

Trojdnie modlitieb matiek

viac

Prvé sväté prijímanie

viac

Odpust Narodenia Presvätej Bohorodičky pri kaplnke 2020

viac

eRko tábor Ľutina 2020

viac

Požehnanie bylín 2020

viac