Screenshot_20181216-115036

Vystúpenia zboru

viac

DSC_3685

Vianočné stíšenie

viac

DSC_3673

Festival duchovnej piesne v Starej Ľubovni

viac

DSC_3659

Sv. Mikuláš

viac

DSC_3455

“Milión detí sa modlí ruženec”

viac

dav

Trojdnie Modlitieb matiek – september

viac

DSC_3319

Kaplnkový odpust

viac

DSC_3294

Myropomazanie

viac

DSC_3249

Miništrantský turnaj

viac

144

Farský eRko tábor

viac