Koledovanie v Ríme

viac

Narodenie Spasiteľa Ježiša Krista

viac

Koledovanie na Obecnom úrade

viac

Festival duchovnej piesne v Starej Ľubovni

viac

Sv. Mikuláš

viac

Misijná nedeľa

viac

Trojdnie modlitieb matiek – september

viac

Púť rómskych detí v Litmanovej

viac

Farský eRko tábor

viac

Kaplnkový odpust

viac