Farský eRko tábor

viac

Kaplnkový odpust

viac

Miništrantský futbalový turnaj

viac

Posvätenie ovocia a medu

viac

Slávnostné sväté prijímanie 2019

viac

Odpust a posviacka chrámu

viac

Farská púť detí do Ľutiny

viac

Trojdnie modlitieb matiek jún

viac

Detská cesta svetla

viac

Ocenenie víťazov Biblia očami detí a mládeže

viac