Požehnanie ovocia 2020

viac

Uvedenie nového farára a kaplána

viac

Kňazská vysviacka o. Jána Vargu

viac

Diakonská vysviacka Jána Vargu

viac

Trojdnie modlitieb matiek – Jún

viac

Jubileum o. Jána

viac

Miništrantský florbalový turnaj

viac

Posvätenie kolyvy

viac

Farský detský ples

viac

Požehnanie sviec

viac