Slávnostné sväté prijímanie 2019

viac

Odpust a posviacka chrámu

viac

Farská púť detí do Ľutiny

viac

Trojdnie modlitieb matiek jún

viac

Detská cesta svetla

viac

Ocenenie víťazov Biblia očami detí a mládeže

viac

Svätá a Veľká Nedeľa Paschy

viac

Svätá a Veľká Sobota

viac

Svätý a Veľký Piatok 2019

viac

Biblická súťaž – krajské kolo

viac