Christos Voskrese!

Keď sa zem ponorila do ticha betlehemskej noci, Ty si zostúpil a prišiel na svet v tele ako dieťa. Keď všade zavládlo ticho Veľkej noci, Ty si zostúpil do podsvetia a zničil si jeho vládu. Viem, že keď do toho ticha ponorím svoje srdce i dušu, prídeš aj ku mne spolu s Otcom i Duchom a urobíš si vo mne príbytok, Príď, Trojica a nemeškaj, bude to naša spoločná Pascha.

Drahý bratia a sestry, prajeme vám všetkým radostné sviatky Kristovho Vzkriesenia