Drahé deti, rodičia, krstní rodičia, drahí veriaci!

Každoročne sa v našej farnosti pripravuje slávnosť pre naše deti, kedy po prvý krát príjmu Pána Ježiša v Najsvätejšej Eucharistii. Prvé sväté prijímanie je udalosť, ktorá sa im zapíše hlboko do srdca.

Prvá svätá  spoveď a prvé sväté prijímanie je príležitosťou pre rodinnú slávnosť. Tieto sviatosti však nie sú iba vonkajšou udalosťou. Sú to sviatosti  odpustenia a spoločenstva. Bez odpustenia nedokážeme prežívať priateľstvo. Ani priateľstvo medzi ľuďmi a ani priateľstvo s Bohom.  Deti, ktoré sa pripravujú po prvýkrát na sviatosť pokánia, by mali vedieť, že my odpúšťame jeden druhému a najkrajšie prežijeme túto slávnosť  vtedy, ak povieme prepáč, odpusť mi, lebo „ja chcem prosiť o odpustenie nášho Boha vo sviatosti pokánia“.

Úlohou rodičov je zvestovať svojim deťom vieru v živého Boha. Ježiš sa narodil ako dieťa, bol poslušný svojim rodičom, modlil sa doma aj v chráme, pomáhal iným ľuďom. Avšak to najdôležitejšie, čo Ježiš prišiel urobiť bolo, že sa prišiel za nás obetovať a odpúšťať nám naše viny. Ježiš nás učí a dáva nám vzor, ako sa máme jeden k druhému správať, učí nás láske.

Milé deti, viete si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby už nikto nevedel povedať nikomu „prepáč“? Už vy sami viete rozlíšiť kedy ste urobili dobro a kedy zlo, kedy ste niekomu pomohli, či niekoho potešili a naopak kedy ste niekomu ublížili, či ho zarmútili. Ježišovi budete môcť povedať „ľutujem“. Ježiš Vám odpustí lebo chce byť Vašim priateľom a bude Vám pomáhať v správaní sa k ľuďom i v rozličných situáciách, keď ho budete prosiť.

                                         (spracované podľa pastoračnej pomôcky pre farnosti)