Duchovná obnova 2023

V dňoch od 24. do 26. februára sme v našej farnosti mali duchovnú obnovu, ktorú viedli sestričky baziliánky z Prešova. Ústrednou témou bolo odpustenie. Tak ako Boh odpúšťa nám, sme aj my povolaní odpúšťať si navzájom. Bez vzájomného zmierenia, nie je možné žiť plnohodnotne podľa Božej vôle.