eRkári

       Radostnou cestou svedectva viery , my eRkári,  robíme kroky k osobnej zrelosti, podávame ruku deťom a robíme niečo pre druhých (napr. Dobrá novina, spoločné eRká stretká pre nečlenov,  Vypni telku – zapni seba, zapájame sa do Farského dňa rodiny našej farnosti a pod.) Rozvíjame svoj duchovný život prostredníctvom spoločných modlitieb, spoznávania Božieho slova a zpčasťňovania sa na sv. liturgiách.  Kráčame spolu a spoznávame svet s animátormi a priateľmi, rozvíjame svoje talenty a zručnosti.   My, malí i veľkí eRkári v eRku, mame svojich dobrých kamarátov patríme do spoločenstva eRka, zažívame Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Viac o našich stretnutiach i aktivitách sa dozvieš vždy vo farských oznamoch 🙂