Januárové trojdnie modlitieb matiek

Januárové trojdnie modlitieb matiek si pripravila pondelková skupinka matiek. Pri symbole Svätého Ducha sme sa v piatok stretli, aby sme spolu prosili o odpustenie našich hriechov. V sobotu sme odovzdali všetkých, ktorí ubližujú nám, naším rodinám a deťom a modlitbou Akatistu sme prosili o ich požehnanie. Nedeľné stretnutie sa nieslo v duchu vďaky a chvály za všetky prijaté dobrodenia.  Ďakujeme všetkým zúčastnením za modlitby a vedenie modlitieb.