Marcové trojdnie modlitieb matiek

Od 25. do 27. marca 2022, sa v našej farnosti uskutočnilo marcové trojdnie modlitieb matiek. Tentokrát ho pripravila tretia skupinka. V piatok, kedy bol aj deň počatého dieťaťa, sme sa pomodlili krížovú cestu nenarodených detí. V sobotu sme sa stretli na kajúcom akatiste k Najsvätejšej Trojici a v nedeľu sme Boha  chválili a ďakovali mu ružencom Božieho milosrdenstva. Ďakujeme všetkým, ktorí trojdnie pripravili a zúčastnili sa ho.