Mikuláš 2021

Aj tento rok Svätý Mikuláš našiel spôsob, ako nás navštíviť. Aj keď kvôli pandemickým opatreniam nemohol s nami sláviť sv. liturgiu a osobne nás obdarovať, no svoje darčeky poslal rovno do našich domovov a pozdravil nás zo svojho voza.