Nový luster v našom chráme

,,Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca ktorý je na nebesiach (Mt 5, 16).“

Milovaní bratia a sestry, v týchto dňoch sme v našom chráme sv. ap. Petra a Pavla inštalovali ďalšiu okrasu nášho chrámu a to nový nádherný luster. S veľkou radosťou v srdci sa chceme poďakovať pánovi Petrovi Husákovi z nadácie Blíž k sobě, ktorý nám tento luster darovali. Veľa Božích milostí prajeme jemu aj jeho rodine a taktiež celej nadácií a nech im to náš nebeský Otec stonásobne vynahradí. Taktiež chceme poďakovať našim kurátorom a pánovi Vladovi Valigurskému, ktorí sa podieľali pri jeho osadení. Tak ako evanjelista Matúš píše, nech tento dar nielenže osvetľuje náš chrám ale nech je symbolom našich skutkov.

Pozn. Na spodnej časti lustra je vyobrazená ruka, ktorá je symbolom nekonečného Božieho požehnania. Preto s radosťou vždy prijímajme toto láskavé Otcovo ,,blahoslovénije“