Podporte obnovu chrámu v Jakubanoch.

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jakubany získala na vonkajšiu obnovu Chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla zo zdrojov Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 300 000 €. Celkové výdavky na obnovu fasády, čiastočnú výmenu okien, strechy a opravy krovu predstavujú takmer 552 000 €. Vzhľadom na rastúcu cenu stavebných materiálov sa táto suma môže ešte zvýšiť. Aby sme zachovali túto národnú kultúrnu pamiatku a ojedinelú stavbu svojho druhu v celej strednej Európe, je jej vonkajšia rekonštrukcia nevyhnutná. Podporte obnovu Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Jakubanoch akoukoľvek sumou na transparentný účet: Chrám Jakubany IBAN: SK59 0900 0000 0052 0256 5520 Ďakujeme!