Posviacka obnoveného kríža „Na Lane“.

V nedeľu 13. novembra 2022 sa konala posviacka obnoveného kríža „Na Lane“. Na tomto mieste sa schádzali veriaci na modlitbách pri drevenom kríži, prenesenom zo starého cintorína v roku 1949. Tento je už v súčasnosti nahradený betónovým. Srdečne ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom, ktorí sa podieľali na obnove, nech im dobrotivý Boh vynahradí ich obety svojimi milosťami a požehnaním.