Prespávačka

Z piatka 13. na sobotu 14. októbra, zorganizovali animátorky Jožka Hrebíkova a Veronika Krivoňáková „prespávačku“ pre deti a mládež našej farnosti. Prespávačka začala v piatok o 16:00, kedy sme sa všetci zišli v tunajšej škole a o 17: 30 sme sa presunuli do chrámu na svätú liturgiu. Po liturgii sme sa rýchlo ponáhľali na večeru, po ktorej nasledovali športove aktivity v školskej telocvični. Po večernom programe plnom pohybu a radosti, sme sa stíšili a v modlitbe ďakovali za spoločný čas. Potom sme sa presunuli do triedy, kde sme sa pripravili na spánok, no program ešte nekončil na dobrú noc sme si spolu pozreli film, pri pozeraní ktorého nechýbali pukance. Po prebudení do sobotného rána, sme sa presunuli na ihrisko, kde sme si spolu zacvičili, po rannej rozcvičke sa pomodlili a utekali na raňajky. No po raňajkách sa náš spoločný program skončil a tak sme si pobalili veci a rozišli sa do svojich domovov, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.