Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.

Medzi mariánskymi (borodičnými) sviatkami nášho cirkevného roka si osobitnú pozornosť zaslúži sviatok Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky (Presvätej Bohorodičky Ochrankyne). Kult Božej Matky ako Ochrankyne bol na Rusi a v mnohých slovanských národoch veľmi živý.

Cirkev stále oslavovala Presvätú Bohorodičku ako ochrankyňu a zástankyňu kresťanov, ktorá sa svojimi modlitbami prihovára pred Bohom za nás hriešnych. Pomoc Presvätej Bohorodičky sa veľakrát prejavila v rôznych situáciách jednotlivcom i skupinám ľudí. Cirkev si tak 1. októbra na sviatok Pokrova – ochrany Presvätej Bohorodičky pripomína neustálu ochranu kresťanov Božou Matkou. Tento sviatok je príležitosťou, aby sme prejavili Presvätej Bohorodičke svoju lásku a vďačnosť; je tiež dňom radostnej oslavy a zvelebovania jej ochrany a zástupníctva.