Svätenie vody v predvečer Bohozjavenia

V predvečer sviatku Bohozjavenia, sme v našom chráme v závere večiernie s liturgiou Bazila Veľkého posvätili vodu ktorou o. Peter požehnal celý chrám a prítomných veriacich. Podľa miestneho zvyku si ľudia doniesli svoje nádoby s vodou na posvätanie aby si s nimi potreli veraje dverí svojich príbitkov.