Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

Akými prekrásnymi piesňami, mali by sme osláviť Petra i Pavla? Ako okrídlení anjeli, plní horlivosti pre Boha, hlásali celej zemi evanjelium a dostali sa až po hranice zeme. S evanjeliom pravdy svetom chodili a vieru šírili. Riekami múdrosti zavlažovali púšť pohanstva. Silou kríža premáhali nepriateľa. Skrze nich Kristus, plný milosti, zničil brány pekla.