Sviatok troch svätiteľov

Svätitelia Ján Zlatoústy (Joan Zlatoústyj), Bazil Veľký (Vasilij Veľikyj) a Gregor Teológ (Grigorij Bohoslov), majú každý svoj osobitný deň kedy oslavujeme ich pamiatku (prázdnik).

Prečo teda majú aj spoločný sviatok?

Raz odkiaľ si v národe vzišiel spor, kto je z trojice svätcov najväčší.  Jedni vyzdvihovali Zlatoústeho, kvôli jeho ohromnej kráse reči a jasnosti vo vysvetľovaní viery. Druhý Bazila, kvôli jeho čistote a chrabrosti a tretí Gregora pre jeho nedosiahnuteľnú hĺbku a výšku mysle v teológií. A tak sa jedni nazvali Joanitmi, druhý Vasiliánmi a tretí Gregoriánmi.

No Božia prozreteľnosť tento spor vyriešila. Euchaitský biskup Ján mal raz sen, v ktorom sa mu najprv osobitne zjavil každý z troch svätcov, vo veľkej sláve a nevýslovnej kráse. Potom sa mu zjavili všetci traja spolu. Vtedy mu vo sne povedali: ,,Ako vidíš, my sme jedno u Boha a nič v nás nie je protichodné …, a ani medzi nami niet prvého a druhého.“ A tak povedali biskupovi aby im ustanovil spoločný sviatok a bohoslužobné texty.

Zaujímavosťou je, že v Grécku títo traja svätci požívajú veľkú úctu a tak tento sviatok nie je len cirkevným sviatkom, ale aj jedným z najväčších štátnych sviatkov.